Kullanım Koşulları

Türkçe ve İngilizce yayın yapan “Notonly”e erişmeden ya da “Notonly”i kullanmadan önce lütfen bu Sözleşme’yi dikkatlice okuyup gözden geçiriniz. Hukuken bir “elektronik sözleşme” niteliğini taşıyan bu belgenin amacı “Notonly”nin kullanım kurallarını belirlemektir. “Notonly”i ziyaret etmeniz veya “Notonly”ye üye olmanız bu Sözleşme’de yazanları kabul ettiğinizi gösterir. Sözleşme’nin tümünü ve/veya herhangi bir kısmını her ne sebeple olursa olsun kabul etmiyorsanız, “Notonly”yi ziyaret hakkınız bulunmamaktadır.

Site Sahibi, dilediği zaman ve Size önceden herhangi bir haber vermek zorunda olmaksızın, Sözleşme’yi tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme ve/veya silme hakkına sahiptir. Bu sebeple, Sözleşme’yi düzenli olarak kontrol etmekle yükümlü olduğunuzu hatırlatmak isteriz. “Notonly”, kullanıcılarını İstanbul ile ilgili olarak bilgilendirmeyi hedefleyen elektronik bir video rehberi olup münhasıran Site Sahibi’ne aittir. Site Sahibi, İstanbul’un kent yaşamını konu alan videolar üretir ve bunları Site aracılığıyla yayınlar.

Aşağıdakiler “Notonly”nin içeriğini oluşturmaktadır: (i) Site Sahibi tarafından oluşturulmuş, (ii) kullanıcılar tarafından herhangi bir şekilde Site Sahibi’ne veya “Notonly”ye iletilmiş veya “Notonly”ye eklenmiş, (iii) sosyal medya aracılığıyla üçüncü kişilerden derlenmiş, (iv) Site Sahibi’nin mevzuata uygun olarak düzenleyeceği yarışmalara ve açık çağrılara katılmak ve yanıt vermek suretiyle üçüncü kişilerden sağlanmış, veya (v) Site Sahibi tarafından herhangi bir şekilde hukuka uygun olarak elde edilmiş her türlü görsel ve/veya yazılı bilgi, video kaydı, kısa film, belge, malzeme, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla “Notonly”nin tüm içeriği, uygulamaları ve unsurları, video kayıtları, kısa filmler ve diğer görsel ve yazılı belgeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Site Sahibi tarafından oluşturulmuş her nevi içerik ve “Notonly”nin kendisine ilişkin tüm telif hakları, patentler, veri tabanı hakları, ticari markalar, tasarımlar, know-how ve gizli bilgiler (tescilli veya değil) ve tüm fikri mülkiyet hakları ile mali haklar, reklam ve ticari amaç dahil her şekilde kullanma ve değerlendirme hakkı ve diğer tüm haklar Site Sahibi’ne aittir ya da Site Sahibi ile üçüncü kişiler arasında yapılmış sözleşmelerle hak sahibi/hak Sahibi tarafından “Notonly”de yayınlanmasına izin verilmiştir.

Site Sahibi’nin açık yazılı ön izni olmaksızın aşağıda belirtilenlerden hiçbirini yapmayacağınızı taahhüt etmektesiniz:

“Notonly”, içeriği ve/veya bunların herhangi bir parçasını tamamen ve/veya kısmen hiçbir şekilde kopyalayamaz, ve oradan tekrar kopyalayamaz, taklit edemez veya başka bir şekilde dağıtamazsınız,
“Notonly”, içeriği ve/veya bunların herhangi bir parçasından türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamazsınız,
“Notonly”, içeriği ve/veya bunların herhangi bir parçasını elektronik ortamda, başka bir internet sitesi veya kişi hesabı üzerinden veya diğer yazılı ve/veya görsel medya aracılığıyla veya basılı olarak çoğaltamaz, gösteremez, yükleyemez, dağıtamaz, değiştiremez, yayınlayamaz, taklit edemez, aktaramaz veya bunlardan türetilmiş işler yapamazsınız,
“Notonly”, içeriği ve/veya bunların herhangi bir parçasını satamaz, paylaşamaz, sergileyemezler ve sair yollarla ticari amaçlara istinaden kullanamazsınız, veya başkasının “Notonly”, içeriği ve/veya bunların herhangi bir parçasına erişimine veya “Notonly”, içeriği ve/veya bunların herhangi bir parçasını kullanmasına hiçbir şekilde izin veremezsiniz.

“Notonly”nin, içeriğinin veya bunların herhangi bir parçasının yukarıda anılan şekilde Site Sahibi dışında sizin tarafınızdan kullanılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil olmak üzere Site Sahibi’nin ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri (doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, müspet ve/veya menfi) her türlü zarar, ziyan, kayıp ve diğer masraflardan sorumlu olursunuz. Site Sahibi’nden talep edilen tazminat miktarları, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti dahil her türlü tutar için Site Sahibi Size rücu edebilir.

“www.notonlyistanbul.com” alan adı, marka ve logosu dahil “Notonly” üzerindeki her türlü tasarım, yazılım, kodlar, ticari marka, veritabanı ve her tür fikri mülkiyet ürünü Site Sahibi’ne ait olup tüm hakları saklıdır ve ulusal ve küresel anlamda hukuki koruma altındadır. Site Sahibi’nin açık yazılı izni olmadan bunlardan hiçbiri çoğaltamaz, kopyalayamaz ve benzeri şekilde herhangi bir amaçla kesinlikle kullanamazsınız. “www.notonlyistanbul.com” alan adı ve benzeri uzantılı alan ve alt alan adları başka biçimlerde kullanamazsınız veya şirket unvanı yapamazsınız. Bu isim, marka ve logoların veya diğer malzemelerin kullanımı veya kötüye kullanımı açık olarak yasaklanmıştır.

Site Sahibi’nin fikri ve sınai haklarını, tüm yasal olanakları sonuna kadar kullanarak, aktif ve girişken bir şekilde koruduğunu unutmayınız. “Notonly” içeriğinin herhangi bir surette tahrifi, “Notonly” içeriğine yapacağınız her nevi müdahale, “Notonly” içeriğini Sözleşme’ye aykırı olarak kullanmanız ve telif haklarına aykırı davranmanız cezai ve/veya hukuki takibatla sonuçlanabilir.

“Notonly” ve içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. “Notonly” ve içeriği hiçbir şekilde tavsiye, görüş ve/veya yönlendirme niteliği taşımamaktadır ve Site Sahibi’ni bağlamaz. “Notonly” içerisindeki herhangi bir içeriğe erişiminiz Sözleşme’ye tabidir. Her zaman hukuka uygun hareket etmekle, “Notonly”ye, Site Sahibi’ne, ve/veya üçüncü kişi ve kurumlara (doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet) zarar ve ziyan veren, “Notonly”ye erişimi herhangi bir şekilde engelleyen, “Notonly”nin çalışmasını kesintiye uğratan veya bozan veya Sizin dışınızdaki diğer kullanıcıların “Notonly”yi ziyaret etmelerini ve ondan faydalanmalarını herhangi bir surette engelleyen ve benzeri herhangi bir edimde bulunamazsınız. Site Sahibi, “Notonly”de yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılmış işlemlerden veya “Notonly”ye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar ve ziyandan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. “Notonly”de yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü karar ile ilgili tüm sorumluluk münhasıran Size aittir. “Notonly”de yer alan bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü kişi veya kurumlardan mal ve/veya hizmet almanız durumunda, Site Sahibi ile anlaşmalı olup olmadıklarına bakılmaksızın, söz konusu mal ve/veya hizmetten kaynaklanabilecek her türlü sorumluluk mal ve/veya hizmet aldığınız üçüncü kişiye aittir. Üçüncü kişiler tarafından sağlanan mal ve/veya hizmetlere ilişkin olarak Site Sahibi’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu hususta Site Sahibi’ne izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Site Sahibi’ni şimdiden ibra ettiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz. Site Sahibi, “Notonly”nin içeriğini istediği zaman ve şekilde değiştirme veya silme hakkına sahiptir.

Site Sahibi, içerik bilgilerinin doğruluk ve güvenilirliğini ve hatasız olacağını hiçbir şekilde garanti etmez. Site Sahibi, “Notonly”e erişimden, “Notonly”nin kullanılmasından ya da kullanılamamasından veya içerikte yer alan hatalar veya ihmallerden meydana gelebilecek (doğrudan, tesadüfen, dolaylı veya cezai zararlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet zarar, ziyan, kayıplar ve diğer masraflardan kesinlikle sorumlu değildir. Bu sorumluluk sınırlamasına bilgisayar donanımınıza gelebilecek zararlar veya bulaşabilecek virüsler de dahildir. “Notonly” içeriğinin kullanımından doğan tüm sorumluluk ve risk kullanıcı olarak Size aittir. İçeriğe erişiminiz ve kullanımınızın tamamen kendi sorumluluğunuz olduğunu kabul etmektesiniz.

Kullanıcı olarak Sizin tarafınızdan sağlanan (herhangi bir şekilde Site Sahibi’ne veya “Notonly”ye ilettiğiniz veya“Notonly”’ye ekldiğiniz, sosyal medya aracılığıyla ilettiğiniz, Site Sahibi’nin mevzuata uygun olarak düzenleyeceği yarışmalara ve açık çağrılara katılmanız ve yanıt vermeniz suretiyle sağladığınız) her türlü içeriğin tüm sorumluluğu kullanıcı olarak Size aittir. Sizin tarafınızdan sağlanan içeriğin hukuka uygun olduğunu taahhüt etmektesiniz. Site Sahibi’nin bundan doğan zarar, ziyan, kayıp ve diğer masrafları sebebiyle Size rücu edebilecektir. Site Sahibi, Sizin ve kendi kontrolü dışında kalan üçüncü tarafların eylemleri ve iddialardan sorumlu tutulamaz. Gönderilen yazılar, her nevi görsel belgeler ve bunların içeriğinden dolayı meydana gelebilecek herhangi bir yasal işlemden doğan tüm sorumluluk Size aittir.

Site Sahibi, kullanıcılar veya blogların ziyaretçileri tarafından sağlanan herhangi bir içeriği veya yorumu, hukuka uygun olmaması, hakaret içermesi, uygunsuz bulması veya benzeri sebepler ile veya tamamen kendi takdirine dayanarak yayından kaldırma hakkına sahiptir. Site Sahibi ayrıca “Notonly”ye erişimi geçici olarak durdurabilir veya “Notonly”yi tamamen veya kısmen kapatabilir veya Sizin erişiminizi herhangi bir sebep bildirmek zorunda olmaksızın geçici veya sürekli olarak engelleyebilir. Site’de yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek (doğrudan veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet) zarar, ziyan, kayıp ve diğer masraflardan dolayı Site Sahibi’nin hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. “Notonly”ye erişimin geçici olarak engellenmesi veya “Notonly”nin geçici olarak kapatılması halinde, Sözleşme yürürlükte kalmaya devam edecektir. Sizin erişiminiz engellenirse, “Notonly”de depolamış olduğunuz tüm bilgileri ve verileri Site Sahibi’nin silme hakkı bulunmaktadır.

Site Sahibi, facebook ve twitter isimli internet siteleri dahil olmak üzere mevcut ve ileride oluşabilecek tüm sosyal medya araçlarını ve mobil ortamda instagramı aktif olarak “Notonly”ye içerik sağlamak, üretmek ve derlemek için kullanabilir. Kullanıcı olarak tüm hakları Size ait olmayan hiçbir içeriği sosyal medya üzerinden paylaşamazsınız. Aksi takdirde Site Sahibi’nin uğrayabileceği tüm zarar, ziyan, kayıp ve diğer masraflardan Siz sorumlu olacaksınız. Site Sahibi, uğradığı zararlar sebebiyle Size rücu edebilecektir. Site Sahibi, Sizin ve üçüncü tarafların eylemleri ve iddialardan sorumlu tutulamaz. Gönderilen yazılar, her nevi görsel belgeler ve bunların içeriğinden dolayı meydana gelebilecek herhangi bir yasal işlemden doğan tüm sorumluluk Size aittir.

Aşağıdakilerden tamamen Siz sorumlusunuz: (i) İnternet tuzaklarının, kötüniyetli ve zarar verme amaçlı kodların, malzemenin (kendi bilgisayarınıza veya “Notonly”ye eriştiğiniz diğer donanımlara zarar vermesinin önlenmesi, (ii) veri girişi ve çıkışlarının doğruluğu, (iii) herhangi bir kayıp verinin kazanılması, (iv) bilgi güvenliği için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması, bakımı ve güncellemelerinin yapılması. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 4. maddesi (http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/27511.html) hükmü saklıdır.

Yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti yasalarını, uluslararası sözleşmeleri veya herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğinizi taahhüt etmektesiniz. Bu bağlamda hukuka aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal eden hiçbir mesaj ve içeriği iletmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

“Notonly”de veya başka bir ortamda ve üçüncü şahıslar nezdinde, Site Sahibi’nin temsilcisiymiş gibi davranmayacağınızı veya Site Sahibi ile ilginiz olduğunu yanıltıcı biçimde ifade etmeyeceğinizi, “Notonly”nin içeriğine dahil edilen herhangi bir malzemeyi değiştirmeyeceğinizi veya silmeyeceğinizi, virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kod ve malzemeleri “Notonly”ye yerleştirmeyeceğinizi veya iletmeyeceğinizi kabul etmektesiniz. “Notonly”nin iletişim özelliklerini, “Notonly”nin kaynaklarını herhangi bir yöntemle Sizin dışınızdaki diğer kullanıcıların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. İstenmeyen reklam veya promosyon malzemesi, istenmeyen posta veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü malzemeyi “Notonly”ye yerleştirmeyeceğinizi veya iletmeyeceğiniz, çerçeveleme (framing) veya benzer gezinti teknolojilerini kullanarak “Notonly”yi kendi amaçlarınız doğrultusunda yönlendirmeyeceğinizi veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 

“Notonly”, üzerinde kontrolümüz olmayan üçüncü şahıslara ait diğer internet sitelerine bağlantılar, yönlendirmeler ve referanslar sağlamaktadır. Bu tür bağlantılar sadece erişim kolaylığı için sağlanmış olup, bağlantı sağlanan sitelerin denetlendiğini göstermez. Bağlantı verilen sitelerdeki içerikler ve uygulamalar “olduğu gibi” sağlanmakta ve bunlara ilişkin olarak Site Sahibi tarafından açık ya da dolaylı hiçbir garanti verilmemektedir. Site Sahibi, bağlantı verilen bu sitelerdeki bilgilerin, içerik ve uygulamaların kullanımı ya da kullanım sonuçları, doğruluğu, kesinliği, geçerliliği, güvenilirliği, eksiksizliği, hukuka uygunluğu ve sair hiçbir konuda herhangi bir garanti vermez ve bu içerik veya bilgilerden doğabilecek (doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi müspet ve/veya menfi) zarar, ziyan ve kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. “Notonly”de herhangi bir üçüncü şahsa ait internet sitesi bağlantısının bulunması, Site Sahibi’nin o internet sitesi ile ilgili onayını veya tavsiyesini belirtmez. “Notonly”de yer alan bağlantıları kullanarak elde edeceğiniz bilgilerin kullanılması halinde her türlü sorumluluk bağlantı kurulan link yetkililerine aittir.

“Notonly”de yer alan bağlantıları kullanarak diğer sitelere ulaşmanız halinde, o sitelerin kullanım şartları geçerlidir. Bu bağlantıları kullanıp kullanmamak tamamı ile Sizin kararınız olup, verilen bağlantıyı kullanmak suretiyle ilgili web sitesine girmeniz veya ilgili web sitesini kullanılmanız sonucu doğabilecek zarar, ziyan ve kayıplardan münhasıran sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. “Notonly”de bulunan bağlantıları kullanarak üçüncü kişi mal ve/veya hizmet almanız durumunda, Site Sahibi ile anlaşmalı olup olmadıklarına bakılmaksızın, söz konusu mal ve/veya hizmetten kaynaklanabilecek her türlü sorumluluk mal ve/veya hizmet aldığınız üçüncü kişiye aittir. Üçüncü kişi tarafından sağlanan mal ve/veya hizmetlere ilişkin olarak Site Sahibi’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu hususta Site Sahibi’ne izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Site Sahibi’ni şimdiden ibra ettiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

Site Sahibi’nin yazılı ön izni olmaksızın, “Notonly”ye bağlantı verilmesi, kesinlikle yasaktır. “Notonly”ye Site Sahibi’nin kontrolü altında olmayan üçüncü şahıs sitelerinde bulunan bağlantılardan erişildiği takdirde, Site Sahibi bu sitelerde yer alan bilgilerin, içerik ve uygulamaların kullanımı ya da kullanım sonuçları, doğruluğu, kesinliği, geçerliliği, güvenilirliği, eksiksizliği, hukuka uygunluğu ve sair hiçbir konuda herhangi bir garanti vermez.

(Gizlilik Sözleşmesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla) İnternet üzerinden, elektronik posta ile veya “Notonly” üzerinden ya da başka herhangi bir şekilde Site Sahibi’ne gönderilen soru, yorum, öneri, resim, fotoğraf gibi tüm mesaj ve diğer malzemeler gizli olmayan bilgi olarak addedilir ve Site Sahibi’nin bununla ilgili hiçbir yükümlülüğü yoktur. Site Sahibi bu mesaj ve malzemeler içerisinde bulunan her türlü fikir, kavram, know-how veya teknikleri, ürün geliştirme, üretim ve pazarlama dahil olmak üzere her türlü amaç için kullanma hakkına sahiptir.

Site Sahibi’ne gönderdiğiniz yazı veya elektronik postaların içeriğinden dolayı meydana gelebilecek herhangi bir yasal işlemden Site Sahibi hiçbir şekilde sorumlu değildir. Ayrıca, “Notonly”ye üye olarak kaydolmanız; kayıt eya ziyaretiniz esnasında paylaştığınız her türlü iletişim bilgisi vasıtası ile Site Sahibi’nin ve/veya yetkilendireceği kişilerin Sizinle irtibata geçmesini onaylamış olduğunuz anlamını taşımaktadır.

Sözleşme’nin herhangi bir hükmüne aykırı hareket ederseniz,
içeriği hukuka aykırı olarak kullanırsanız,
tavsiye, görüş veya yönlendirme olmamasına rağmen içeriği bu yönde kullanırsanız; Sizin uğrayacağınız ve/veya diğer üçüncü kişilerin (doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet) uğrayacağı zarar, ziyan, kayıp ve diğer masraflardan (dava, harç ve avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) ve bunlara ilişkin taleplerden münhasıran Siz sorumlusunuz. Bu konuda, Site Sahibi’nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmadığını hatırlatmak isteriz. Site Sahibi kendisine yöneltilebilecek her türlü talep ile ilgili olarak Size rücu edebilecektir.

Sözleşme, “Notonly”ve tüm içeriği, “Notonly”e erişiminiz ve “Notonly”i kullanmanız Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Her ne kadar “Notonly”deki içeriğe Türkiye dışından erişilebilse de, “Notonly” sadece Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Diğer ülkeler Türkiye’de yürürlükte olan mevzuattan farklı yasa, yönetmelik ve uygulamalara sahip olabilirler. “Notonly”, Site’nin içeriği, “Notonly”e erişiminiz ve “Notonly”i kullanmanız ve Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

Site İçeriği ve Sözleşme alternatif dillerde de kullanılmış olsa Türkçe Sözleşme metni esas alınacaktır.

Kullanım Sözleşmesi’nde; “www.notonlyistanbul.com” internet sitesini kullanan tüm ziyaretçi ve üyeler “Siz” veya “Kullanıcı”, “www.notonlyistanbul.com” alan adı üzerinden yayınlanmakta olan site “Notonly”, “www.notonlyistanbul.com” internet sitesinin sahibi olan Deniz Gül “Site Sahibi”, Kullanım Sözleşmesi “Sözleşme”, “www.notonlyistanbul.com” internet sitesini kullanmak için gereken asgari bilgileri girerek geçerli bir e-mail adresini ve numerik bir şifreyi kullanan, “www.notonlyistanbul.com” internet sitesine bu yolla giriş yapan ve bunun için kişisel ve/veya kurumsal bilgilerini, detaylarını kendi rızasıyla veren kişi ya da kurumlar “Üye” ve “www.notonlyistanbul.com” internet sitesini bilgilenme amaçlı ziyaret eden, kullanan kişi veya kurumlar “Ziyaretçi” olarak tanımlanmıştır.

Gizlilik Sözleşmesi, Kullanım Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.